Visas Pasaules labā!

Lai visas dzīvās būtnes, kurām ir ķermeņa un prāta ciešanas, atbrīvojas no savām kaitēm pēc iespējas ātrāk.
Lai tie, kurus vajā bailes, būtu brīvi no tām.
Lai nevarīgais iegūst spēku.
Lai cilvēki aizdomājas par draudzīgu attieksmi vienam pret otru.
Lai visi tie, kas nonāks bezizejas situācijā: bērni, padzīvojušie, neaizsargātie…
būtu labvēlīgo debesu būtņu pasargāti, 
Lai viņi ātri sasniegtu Apgaismību.


Monlam Čenmo (Monlam Chenmo) ir Visas pasaules lūgšanas par Mieru sena tradīcija, kura tiek uzskatīta par vienu no spēcīgākajām un iedarbīgākajām.

Tādas lūgšanas galvenais mērķis ir lūgums par cilvēces laimi un uzplaukumu visā pasaulē, kā arī ciešanu mazināšanu.

Himalajos mūki no izseniem laikiem, lai palīdzētu Pasaulei, regulāri sanāca kopā tādā lūgšanā.

Visas ciešanas izriet no gara tumsības. Cilvēki sāpina viens otru, savtīgi dzenoties pakaļ apmierinājumam un personīgai laimei, neapzinoties to, ka īsta laime tiek vairota ar altruismu, mīlestību un līdzjūtību no vienas puses, bet no otras – ar tādu paša negatīvo rakstura īpašību izskaušanu kā gara tumsība, lepnība, skaudība, alkatība. Kā sekas no negatīvajām rakstura īpašībām veidojas lielas problēmas: bruņoti konflikti, konflikti ar vardarbības pielietošanu, kataklizmas, dabas iznīcināšana, nabadzība, bads.

Šīs problēmas veido pats cilvēks, un atrisināt tās var ar cilvēces piepūles starpniecību, apzinoties to, ka visi mēs esam brāļi un māsas. Nepieciešams rūpēties par kopīgo atbildības sajūtu pret mūsu mājām – planētu Zeme.

To visu mēs varam redzēt dzīvē. Taču, bez redzamām ir arī neredzamās ciešanas: miljardiem visumu apdzīvotāji iegrimuši ciešanu okeānā, izjūtot sāpes un mokas. Mēs nespējam saskatīt visas būtnes, tāpēc ļoti svarīgi, meditējot domās, sūtīt viņām visām savu līdzjūtību. Tad mēs gūstam labumu ne tikai paši, bet arī citi.

Cilvēces savstarpēja spēja saprast un mīlēt vienam otru samazina visu dzīvo būtņu sāpes un ciešanas. Lūgsimies par visiem, kopā mēs gūsim panākumus labākas Pasaules veidošanā.

Monlama norises laikā katrs no klātesošajiem uzkrāj neiedomājamu pozitīvu nopelnu daudzumu, šādi attīrot savas negatīvās rīcības no pagātnes.