Apgaismības stūpas simbolika 

 1. Vērtīgā vāze. Stūpas pamatos tiek ielieta vērtīgā vāze. Tā nozīmē astoņas labvēlīgas (laimi vēstošas) zīmes, taču pamatā tā simbolizē Budas ķermeņa neizsmeļamās īpašības.
 2. Pamatplakne. Šī ir plakne „ kas notur Zemi”. Simbolizē 10 pozitīvas ķermeņa, valodas un prāta darbības.
 3. Trīs pakāpieni virs pamata plaknes. Šie trīs pakāpieni simbolizē Trīs dārgumus – patvērumu pie Budas, Dharmas un Sanghas.
 4. Lauvas tronis. Virs trim pakāpieniem atrodas augsts kvadrātveida bloks, kas atveido troni. Tajā bieži tiek attēlotas sniega lauvas. Šis, tā saucamais lauvas tronis, simbolizē Dharmas neuzvaramību, četrus Budas bezbailības veidus.
 5. Mazais un Lielais lotoss. Nākamie divi līmeņi atveido mazo un lielo lotosu. Tie simbolizē sešas atbrīvojošas darbības (paramītas), un tās būtu: dāsnums, ētika, pacietība, centība, meditatīva koncentrēšanās un gudrība.
 6. Troņa kvadrātveida virsma. To veido liela kvadrātveida plāksne. Četri stūri simbolizē četras neizmērojamas īpašības: neizmērojamu mīlestību, neizmērojamu līdzjūtību, neizmērojamu prieku un neizmērojamu līdzsvarotību.

Apgaismota aktivitāte atrodama galvenokārt lauvas tronī, lotosā, saules un mēness diskā. Arī šeit pamatam ir līdzīga nozīme. Kad cilvēkam attīstījusies uzmanība attiecībā pret savām darbībām, rodas pamats atbildības sajūtai pret savu personīgo dzīvi, un, viņš vēršas pie Patvēruma, attīsta uz Apgaismību vērstu prātu (Apgaismotu Noskaņu). Tas ir priekšnosacījums, lai uzsāktu Dharmas praksi. Nākamā daļa no pirmā pakāpiena virs troņa un līdz Stūpas virsotnei simbolizē tā saucamos „Piecus ceļus”.

Pieci Ceļi

Visa attīstība, sākot ar pirmo kontaktu ar atbrīvojošo mācību un līdz pilnīgai Apskaidrībai var tikt aprakstīta kā Pieci Ceļi: Uzkrāšanas Ceļš, Savienošanas Ceļš, Redzējuma Ceļš, Meditācijas Ceļš un Ceļš Bez Mācības. Šos Piecus Ceļus var izskaidrot saistībā ar Maziem vai Lieliem Ratiem. Cilvēki, kuriem piemīt Mahajānas potenciāls, attīstījuši uz Apskaidrību vērstu prātu (Apskaidrotu Noskaņu) un attīrās no maldiem prātā, virzās pa Uzkrāšanas Ceļu Lielajos Ratos.

 1. Pirmais pakāpiens virs troņa. Simbolizē mazo Uzkrāšanas Ceļu. Tas parāda „Četrus uzmanīgas aplūkošanas veidus” – vērība ķermenim, domām un ārējām parādībām.
 2. Otrs pakāpiens virs troņa. Simbolizē vidējo Uzkrāšanas Ceļu. Šeit jābūt īstenotiem „Četriem pilnīgas atteikšanās veidiem”, kas nozīmē: 1) atteikties no visām negatīvām darbībām; 2) neaizmirst par to; 3) veikt pozitīvas darbības; 4) pastāvīgi tās vairot.
 3. Trešais pakāpiens virs troņa. Simbolizē lielo Uzkrāšanas Ceļu un sastāv no „Četriem brīnišķīgiem balstiem”: no pagrieziena Dharmas virzienā, nesatricināmas izturības, vienvirziena koncentrēšanās un precīzas izzināšanas.
 4. Ceturtais pakāpiens virs troņa. Atveido Piecas Spējas Savienošanas Ceļā: uzticēšanās, centība, uzmanība, meditatīva koncentrēšanās un gudrība.
 5. Nemainīgs pamats , kas atbalsta vāzi. Simbolizē Piecus Spēkus Savienošanas Ceļā, kuri atspoguļo iepriekšējā pakāpiena pilnīgu Piecu Spēju attīstību.
 6. Vāze. Simbolizē Apskaidrības Septiņus Zarus Redzējuma Ceļā: dziļu uzmanību, dziļu parādību atpazīšanu, dziļu centību, dziļu prieku, dziļu prasmi, dziļu meditāciju un dziļu līdzsvarotību. Lielajos Ratos tas ir līdzvērtīgs Bodhisattvas pirmā līmeņa sasniegšanai.
 7. „Tre” virs vāzes (kvadrātveida virsma stūpas galotnei). Šī daļa atbilst intervālam no otrā līdz desmitajam Bodhisattvas attīstības līmenim. „Tre” norāda uz „Astoņdaļīgu Cēlo Ceļu” Meditācijas Ceļā: pareizu skatienu, pareizu izpratni, pareizu valodu, pareizām darbībām, pareizu dzīvesveidu, pareizu piepūli, pareizu uzmanību un pareizu meditatīvo koncentrēšanos.
 8. Dzīvības Koks (tas ir Stūpas iekšpusē un nav redzams). Tas ir Stūpas centrālais kodols. Koks simbolizē „Desmit transcendentālās zināšanas veidus”, Budas gudrības dažādos aspektus. Ceļā Bez Mācības tiek panākta pilna Apgaismība.
 9. Trīspadsmit gredzeni simbolizē „Desmit Spēkus”, t.i. desmit Budas gudrības aspektus plus „Trīs būtiskākās atmiņas” – t.i. triju laiku zināšanas- pagātnes, tagadnes un nākotnes.
 10. Lietussargs un tā savienojošā detaļa. Šis lietussargs, kas ir viens no astoņām labvēlīgām zīmēm, nozīmē visu ciešanu pārvarēšanu.
 11. Virtenes (caracak). Tās ir Budas stāvokļa visu visaugstāko īpašību rotājums.
 12. Mēness. Relatīvas Apskaidrotās Noskaņas un Budas gudrības simbols.
 13. Saule. Neierobežotas līdzjūtības („līdzīgas saulesstariem”) un absolūtās Apgaismotās Noskaņas simbols.
 14. Dārgakmens. Simbolizē prāta nesagraujamo dabu un visu vēlmju piepildīšanos, prāta skaidro gaismu.
 15. Budas statuja (vāzē). Tā parāda prāta dabas atpazīšanu Redzējuma Ceļā un pilnīgu atbrīvošanu no pārdzimšanu apļa.

Trīsdesmit septiņi Apgaismības faktori

Pamatojoties uz īpašībām, kuras attīstās ceļā uz Apgaismību var precīzi aprakstīt visu ceļu. Šis apraksts atbilst atsevišķiem aspektiem Piecos Ceļos (12 +10 +7 +8 = 37). Stūpa parāda savstarpēji atkarīgās izcelšanās daudzveidīgos aspektus, kuri aprakstīti „Cēlās Savstarpējās Atkarīgās Izcelšanās Sūtrā” (sanskritā- Arja- tratitja-samutpada- nama- mahajana- sūtra). „Rīsa dēsta sūtrā” Buda skaidro: „Kas saprot savstarpēji atkarīgo izcelšanos, saprot parādības (dharmas), bet kas saprot parādības, saprot Budu stāvokli”. Šajā sūtrā tiek izskaidroti abi savstarpējās atkarīgās izcelšanās aspekti- ārējais un iekšējais, kā arī, attiecīgi, abi aspekti -iemeslu un apstākļu. Divpadsmit savstarpēji atkarīgās izcelšanās ķēdes posmi atspoguļo iekšējo savstarpēji atkarīgo izcelšanos attiecībā uz iemesliem. Augu izcelšanās process ir ārējo iemeslu piemērs. Tam jāpievieno piecus pirmelementus, kā apstākļus- ķermenī un ārpasaulē.

Pieci pirmelementi

Ar savu ārējo formu Stūpa simbolizē piecus pirmelementus: kvadrātveida daļa – zemes pirmelementu, apaļā daļa (vāze) – ūdens pirmelementu, trīsstūrveida daļa (gredzeni) – uguns pirmelementu, pusmēness augšā – gaisa pirmelementu, bet saule – telpas pirmelementu. Visa ārpasaule un mūsu pašu ķermenis sastāv no šiem pieciem pirmelementiem: zemes, ūdens, uguns, gaisa un telpas. Šo piecu pirmelementu tīrās formas izzināšana nozīmē ķermeņa un prāta piecu tīro aspektu izzināšanu. Tantriskajā Ceļā tiek izzinātas piecas Dakinas piecās Budu Saimēs, tā tiek sasniegta Apgaismība.

Stūpas celtniecības un apiešanas labums

Stūpas celtniecības galvenais mērķis- palīdzēt dzīvām būtnēm attīrīties no negatīvajiem iespaidiem, un tā vietā vairot pozitīvos iespaidus, kā rezultātā pieaug pozitīvie nopelni un gudrība. Tie visi ir augstākās Apgaismības sasniegšanas priekšnoteikumi. Kad Stūpa, neatkarīgi no tās izmēriem, tiek celta ar tīru noskaņu, tā rezultātā attīrās maldi, un labie iespaidi, kuri šeit parādās ir tik stipri kā pasaules valdniekam, kurš pārvalda tik tālu cik tālu aizsniedzas saules gaisma. Tiek iegūti apķērīgums, gudrība un citas augstākās īpašības. Motivācijai jābūt vērstai uz sekojošiem momentiem:

 1. Uz patiesas Dharmas saglabāšanu, Mācību, kas atbrīvo no ciešanām.
 2. Uz labumu, kas ir bez laika ierobežojumiem un ir galīgs visām būtnēm.
 3. Uz nevainojamā Skolotāja visaptverošu līdzjūtīgu aktivitāti.
 4. Uz attīrīšanos no maldiem un uz praktizējošo visu īpašību attīstību.

Tie, kas dzīvo Stūpas tuvumā, var izteikt labos novēlējumus, veikt paklanīšanos un dāvinājumus. Tie, kas iet vai brauc garām Stūpai var piedzīvot pēkšņu prāta skaidrības uzplaiksnījumu. Pat tas, kuru skars Stūpas ēna, šādā veidā krāj lielus nopelnus un potenciālu.

Atbildot uz Šaripūtras jautājumu Buda sniedza sekojošus paskaidrojumus: „Lūk, labums, kādu gūst tas, kurš apiet Stūpu. Brīvs no astoņiem nelabvēlīgiem apstākļiem, viņš pārdzims dižciltīgā ģimenē un viņam piederēs liela bagātība. Brīvs no tādām traucējošām emocijām kā alkatība, kaislība un dusmas. Viņš spēs ar prieku vingrināties cēlumā un dāsnumā. Viņš labi izskatīsies, būs pievilcīgs, viņam būs laba āda, un citi būs laimīgi viņu redzot. Prakses nobeigumā viņš demonstrēs lielos brīnumus un iemantos 32 tīrās zīmes un 80 Apskaidrotā ķermeņa fiziskās pilnības pazīmes”.

Tie ir tikai daži nopelnu veidi, kas veidojas Stūpas apiešanas rezultātā. Varētu nosaukt vēl daudzus citus: pat pieskaroties Stūpai vai paskatoties uz to, saņemot paskaidrojumus par Stūpas īpašībām vai atceroties to, ejot cauri Stūpas ēnai vai saņemot vēja pieskārienu, kas pūš no tās, var kļūt laimīgs šajā dzīvē. Var radīt iemeslus labai veselībai un sasniegt nākotnē pilnīgu Apskaidrību. Stūpas apiešana ar tīru motivāciju, īsā laikā piepilda Jūsu novēlējumus. Esiet uzmanīgi un veiksmīgi!

Stūpu simboliska nozīme

 1. Pamats (fundaments) – „Desmit baltās tikumības”: 
  • Dzīvo būtņu aizsardzība
  • Žēlsirdība
  • Tikumiska uzvedība
  • Godīgums, patiesums
  • Labi, tikumīgi nodomi
  • Laipnība
  • Saprātīgums (liekvārdības un izsmiekla neesamība)
  • Mērenība, pieticīgums
  • Līdzjūtīgums
  • Ticība mācības īstenumam
 2. „Trīs dārgumi”:
  • Buda
  • Dharma
  • Sangha slepena nozīme- „Trīs Apgaismības Ķermeņi” (Trikaja):
   • Dharmakaja
   • Sambhoghakaja
   • Nirmanakaja
 3. „Lauvas tronis”- varas simbols pār visumu.
 4. „Trīskāršā Prakse”:
  • „Augstākās Tikumības” (Abhišila)
  • „Augstākās koncentrēšanās” (Abhisamadhi)
  • „Augstākās gudrības” (Abhipradžņa)
 5. Katram no pakāpieniem ir atbilstoša nozīme:
  • „Četras Cēlās Patiesības”
  • „Četri uzmanības pamati” (satipathana): ķermenim, jūtām, domām un dharmām
  • „Četri Neizmērojamie Stāvokļi” (Brahmavihara): Neizmērojamā  Mīlestība (Maha-Majtri), Līdzjūtība (Maha-Karuna), Prieks (Maha-Mudita) un Bezkaislīgums (Maha-Upekša)
  • „ Četrdaļīga Piepūle” (esoša ļaunuma novēršana, iespējamā ļaunuma nepieļaušana,  esošā labuma vairošana, ne esošā labuma iegūšana)
   Slepena nozīme- „Četras mudras”: 
   • „nepastāvīgums” (anitja)
   • „ciešanas” (dukha)
   • „tukšums” (šunjata)
   • „sākotnēja apgaismotība” (nirodha)
 6. Vāze (sanskr.: patra)- „Septiņi Apgaismības faktori” (Sapta-bodhjangani):
  • Uzmanīgums (smriti)
  • Garīga Atpazīšana (dharma-vičara)
  • Pašaizliedzība (virja)
  • Iedvesma (piti)
  • Prieks (prašrabdhi)
  • Koncentrēšanās(samadhi)
  • Bezkaislīgums (upekša)
 7. Svētā zilbe (bidža) „Hri”, novērš jebkuru šķērsli Dharmas praksē.
 8. „Astoņdaļīgs Ceļš”:
  • Īstens uzskats
  • Īstens nodoms
  • Īstena valoda
  • Īstenas rīcības
  • Īstens dzīves veids
  • Īstena piepūle
  • Īstena uzmanība
  • Īstena apcere
 9. Dzīvības koks simboliskā formā attēlo „Desmit zināšanas”:
  • parādības
  • apziņu
  • savstarpēji atkarīgus sakarus
  • ilūzijas
  • ciešanas
  • ciešanu izcelsmi
  • ciešanu izbeigšanu
  • ceļu, kas ved pie ciešanu izbeigšanas
  • sabrukšanu
  • ne-parādīšanos
  un „Trīs tuvākos atgādinājumus”:
  • par Budu
  • par Dharmu
  • Par Sanghu
 10. „Dharmas Lietussargs”- uzvaru nesošas Dharmas   simbols, aizsardzība pret dažādiem netikumiem.
 11. Mēness- jebkuru ciešanu iznīcināšana; slepena nozīme- mistiska Gudrība.
 12. Saule-  Līdzjūtības neskaitāmu staru izstarošana; slepena nozīme- mistiska Metode.
 13. Dārgums, liesmas mēles veidā- visu vēlmju piepildījums; slepena nozīme- mistisks Spēks.