Stupa vai Miera Pagoda

Uz Zemes ir īpašas vietas, priekšmeti un celtnes, kuru vibrācija un tās līmenis būtiski ietekmē cilvēka dzīvi, viņa veselību un noskaņojumu, sevis un apkārtējas pasaules uztveršanas kvalitāti, savas esības komforta izjūtu. Pasaulē visam ir sava enerģija. Tās ir domas, vārdi, dzīvā daba…

Pati pasaule eksistē, jo visas tās sastāvdaļas vibrē. Vibrācijas frekvence – smalkā vai rupjā, būtiski ietekmē cilvēku un vidi ap viņu. Smalkākas- gaišas, siltas vibrācijas rada un uztur harmoniju, veselību un visa dzīvā laimes sajūtu.
Rupjās, zemās frekvences – veicina neziņas, agresijas, neiecietības attīstību, slimības veidošanos un padara smagāku slimības gaitu.

Stupa vai Miera Pagoda, kā sauc šo celtni Eiropā- ir varens enerģijas avots un strādā lielā attālumā. Stupas tika celtas jau pirms 6000 gadiem un pozitīvi ietekmējušas visa Izplatījuma mentāla spēka lauku, simboliski attēlojot tā uzbūvi. Saskaršanās ar Stūpu pārveido nevēlamās, negatīvās cilvēka īpašības labajās un pozitīvajās.

Līdzīgas rituālās celtnes jau darbojas Austrijā, Spānijā, Vācijā un Skotijā (Benalmádena – Stupa). To konstrukcijas un būvmateriāli, no kā tās tiek celtas, atšķiras un atbilst dabas resursiem un tautu mentalitātei, kuras apdzīvo šīs valstis. Pagoda paredz apkārtnes ekoloģijas attīrīšanu un simbolizē Apgaismoto cilvēku prātu. Šie rituālie objekti tiek celti par brīvprātīgo ziedojumiem.

Latvijas Miera Pagodas iniciators ir Budas sekotājs – Dalailama. Tikšanās laikā ar Viņa Svētību 2007.gada novembrī, viņš svētījis Brīnumradošās Pagodas celtniecību Latvijā ar vārdiem: „novēlu, lai jūsu darbs radītu apstākļus , kas novedīs pie visu dzīvo būtņu mentālas un fiziskas laimes“. Tajā tiek iemūrēti medicīniska satura teksti, filozofijas traktāti un ārstnieciskie augi. Stupas celtniecība un pildīšana notiek kvalificēta Skolotāja vadībā. Stupas ārējā forma iemieso piecas stihijas: kvadrātveida daļa- Zemes pamatelementu, apaļā daļa (vāze) – Ūdens pamatelementu, trīsstūrveida daļa ( gredzeni)- Uguns pamatelementu, pusmēness augšā- Gaisa pamatelementu, bet saule- Telpas pamatelementu (ēteris). Visa ārpasaule un mūsu ķermenis sastāv no šiem pieciem pamatelementiem: zemes, ūdens, uguns, gaisa un telpas. Šo piecu pamatelementu tīrās formas izzināšanas process nozīmē piecu tīro ķermeņa un prāta aspektu izzināšanu.

Kad Stupa tiek celta ar labu un cēlu motivāciju un labvēlīgu noskaņojumu, tad apziņa un sirds attīrās no neziņas priekškara, krājot sevī pozitīvus iespaidus, kuri maina cilvēku kā dzīves laikā, tā arī „Bardo” stāvoklī ( starp nāvi un jaunu piedzimšanu), stipri ietekmējot viņa karmu un nākamās dzīves. Tiek iegūta dzīves gudrība un viedums, kopā ar citām augstākām īpašībām, kuru pamati šai mirklī tiek dziļi ielikti.

Stupa – Miera Pagoda

Miera Pagoda, kas tiks uzcelta Latvijā, atbrīvos no uzkrātās negatīvās karmas, harmonizēs, apvienojot vienkopus garu, prātu un ķermeni. Tāpat Pagoda apvieno Skolotāju un skolnieku, garīgo un materiālo, sniedzot Garam iespēju augt un pilnveidoties matērijas laukā, bet matērijai kalpot Garam, kā savam laukam, piedāvājot vietu praksei.
Stupas dziednieciskais aspekts ir brīnumiedarbīgs un saistīts ar balansa izveidi cilvēka organisma iekšienē, kā arī ar apkārtējo ekoloģiju, nemanāmi uzlabojot to, īpaši tajā reģionā, kur tā atrodas.

Ar Dalailamas svētību un ar Drikung Kjabgona Čecanga Rinpoče patronāžu Latvijā reģistrēts labdarības „Miera Stupas Fonds”. Stupas celtniecības projekta vadītājs- Lama Judra Rinpoče.

Šī projekta dalībnieki ir Lama Sonam Džorpel Rinpoče, Lama Trangu Rinpoče.

Tiem, kuri vēlas iespēju robežās iesaistīties Miera Stupas celtniecībā, var vērsties pēc informācijas pa tālr. +371 26382914.

Konts „Miera Stupas Fonda” ziedojumiem, rekvizīti:
Fonds “Peace Stupa Foundation”
Reg.Nr.40008123106
AS DnB NORD Banka. Kods: RIKOLV2X
Konts: LV38RIKO0001060035015

Trīs Dižās Stupas

Bouda StupaSvajambu StupaNamo Buda Stupa
This image has an empty alt attribute; its file name is i.Stupa_.Stupa_Boudha.thumb_.jpg This image has an empty alt attribute; its file name is i.Stupa_.Kathmandu_Swayambunath_Stupa.thumb_.jpg This image has an empty alt attribute; its file name is i.Stupa_.Namo_Buddha.thumb_.jpg