Tibetiešu budisma Jogīna Nubpa Rinpoče biogrāfija

Tibetā 11.g.s. pēc Budas Mācības uzplaukuma bija attīstīta Jaunās Slepenās Mantras doktrīna, kura balstījās uz Budas Mācību. Doktrīna sākās no Dižā tulka Marpas. Viņa skolnieks pēc zināšanu nodošanas līnijas Valdnieks Džigten Sumgon nodibinājis Drikung Til klosteri – Drikung Kagju skolas galveno rezidenci Tibetā. Šajā klosterī bija sešas pilis, katru vadījis viens Tulku- Pārdzimušais. Nubpa Rinpoče bija viens no viņiem, viņš pārvaldīja pili, kas atradās rietumu virzienā. Nubpa nozīmē varenais. Pirmais Nubpa Rinpoče bijis Četrroča Mahakalas manifestācija ( mūsu planētas aizstāvis), viņu sauca Gombo Gjalcen. 15.g.s. viņš bija Tibetas Budisma Drikung Kagju skolas reģents.

Nubpa Rinpoče piedzimis 1942.gadā. 34. Drikung Kagju Troņa Turētājs Šive Lodro (1886-1945) viņu atpazinis vēl mātes miesās. Pirms viņa piedzimšanas māte redzējusi sapnī mūku, kurš dāvājis viņai mūka drēbes un teicis lai viņa tās sargātu. Kad Rinpoče piedzima parādījās varavīksne un bija daudz labvēlīgas zīmes, kas pavada augstu Lamu Pārdzimušo atnākšanu uz zemes.

5 gadu vecumā Nubpa Rinpoče ticis oficiāli celts tronī un sācis savu formālo apmācību Drikung Til klosterī. Viņš studēja tibetiešu gramatiku un rituālus. Lai iegūtu augstāko izglītību Budistu Filozofijā un Tantrā Rinpoče 15 g.v. iestājās Budistu institūtā Njičang Šedra, kas atradās netālu no Drikung Til klostera. Viņš iemācījies 13 Sutrajānas tekstus, Abhidarmu. Rinpoče bija skolotāji no visām četrām Tibetas Budisma skolām.

Nubpa Rinpoče saņēma visas mūsu planētas Aizstāvja iesvētīšanas, apguvis telpas attīrīšanas rituālus un transformācijas rituālus no negatīvās enerģijas uz pozitīvo. Rinpoče saka par sevi, ka viņš ir atradis dārgo laiku Budisma Mācību apgūšanai un ir saņēmis mutiskas nodošanas no Vadžradāras Pačunga, Khenčena Džigmei Puncoga un no skolotāja Gendun Gjalco, kā arī no citiem skolotājiem.

Sakarā ar 1966.gada pārmaiņām Tibetā Rinpoče kļūst par fermeri un pilnībā apgūst ķīniešu valodu. Šajā laika posmā Rinpoče nelaiž garām iespējas meditēt kalnos. 1979.gadā viņš kļūst par galveno redaktoru Tibetas Budistu Asociācijas žurnālā. 1989.gadā pēc vienošanās ar 10. Pančen Lamu (otra garīgā persona Tibetā) Rinpoče iestājas Pekinas Budistu Augstākās Izglītības Koledžā un iegūst filozofijas doktora grādu Budisma filozofijā. 1991.gadā veiksmīgu apstākļu sakritības dēļ Rinpoče brauc uz Sankt-Pēterburgas Budistu Templi pasniegt tibetiešu valodu un filozofiju. Šai pašā gadā Lana Jefremenkova pirmo reizi organizē Nubpas Rinpoče vizīti Latvijā. Šīs vizītes laikā atveras karmiskā saite starp skolotāju un viņa skolniekiem Rīgā.

1992.gadā Rinpoče ierodas Indijā pie Viņa Svētības Drikung Kjabgona Čecanga Rinpoče uz Džangčublingas klostera atvēršanas ceremoniju un tur satiekas ar Viņa Svētību Dalailamu 14. Dalailama iesaka Nubpam Rinpoče neatgriezties vairs Tibetā, bet palikt Indijā, jo šis laiks ir labvēlīgs viņa Dharmiskai darbībai. Ar Drikung Kjabgona svētību Nubpa Rinpoče Rīgā dibina meditācijas centru.

Savas dzīves laikā Nubpa Rinpoče veicis četrus pilnus trīsgadīgus un daudz īslaicīgus retrītus. Rinpoče daudz laika pavadījis nošķirtībā Milarepas alā svētajā Lapči kalnā. Šī vieta atrodas Himalajos uz robežas starp Nepālu un Tibetu. Rinpoče praktizē iekšēja siltuma un garīgas pilnveidošanas praksi – Tummo. Visas savas lūgšanas viņš velta mieram un harmonijai uz mūsu zemes un visumā. 14. Dalailama augstu vērtē Nubpu Rinpoče kā mūsdienu realizētu meditācijas praktiķi.

Sniegotā Lapči kalnā vairāk kā 30 praktizējošo jogīnu šodien ir retrītā Rinpoče vadībā, pateicoties viņa altruistiskajam atmošanās prātam.

Guru Nubpa Rinpoče mācības sniedzas pie tā, ka katrs var attīstīt labsirdību ikdienas dzīvē un palīdzēt citiem, jo šajā pasaulē viss ir savstarpēji atkarīgs un mums ir neatmaksājams parāds visu dzīvo būtņu priekšā.