Dzogčen Ranjak Dza Patrula Rinpoče biogrāfija

Viņa Svētība Dalailama, Viņa Svētība Mindroling Tričens Rinpoče un Viņa Svētība Dzogčen Rinpoče ir atzinuši Dzogčen Ranjak Dza Patrulu Rinpoče par dižā Pirmā Dza Patrula Rinpoče un Trešā Ranjak Patrula Rinpoče īstu reinkarnāciju vai tulku. Viņš arī ir piedzimis Khama provincē (Austrumu Tibetā) 1963.gadā un dzīvojis kopā ar savu ģimeni līdz 14 gadu vecumam, pēc tam iestājies Dzogčen klosterī. Bērnībā viņam nevajadzēja mācīties lasīt- kādu dienu viņa tēvs parādīja viņam alfabētu un dažādu burtu kombinācijas- ar to pietika lasīšanas prasmes apgūšanai. Viņš nav gājis skolā un dzīvojis kā parasts lauku zēns. Ievērojami bija tas, ka viņš neēda gaļu, kas ir visai neparasti Tibetas nomadu vidū.

Dzogčen klosterī viņu iesvētīja mūku kārtā Čoktrul Drukpa Kučungs Rinpoče, kas ir slavena neprāta gudrības lamas Drukpa Kunle reinkarnācija, no kura vēlāk saņēma neskaitāmas mācības un zināšanu nodošanas. Viņš pavadījis Dzogčen klosterī 6 gadus, mācoties un praktizējot tādās disciplīnās kā dziedāšana, svētās dejas un mūzika, zīmēšana, mandalu un torma veidošana, mantru lasīšana, kamēr pilnībā tās nav apguvis

Tad viņš pārgājis Dzogčena Universitātē Šri Singhi, kur mācījies pie tādiem skolotājiem kā Kenčen Dečen Namdrol, Kjabčže Dzogčen Rinpoče, Čoktrul Drukpa Kunle Rinpoče, Čoktrul Pema Kalsang Rinpoče, Čoktrul Tokden Tulku Rinpoče, Kenčen Dave Oser, Kenčen Pema Cevang, Kenčen Kunang Oser un Kandro Dasal Vangmo (Draku Losal Vangmo reinkarnācija), kuri nodevuši viņam dziļo un visaptverošo Budas mācību un dāvājuši apmācības beigās kenpo un dordže lobpona grādu.

Pēc mātes nāves, kura arī iepriekšējās dzīvēs bijusi tuva radiniece katram no Ranjak Patruliem Rinpoče, viņš 1 gadu pavadījis nošķirtībā alā, kur Pirmais Patruls Rinpoče uzrakstījis „Mana Nevainojamā Skolotāja Norādījumus” un daudzus citus komentārus. Dzogčen Ranjak Dza Patruls Rinpoče kļuvis īpaši pazīstams ar povas prakses nodošanu, kurā piedalās liels praktizējošo skaits, kā laicīgie cilvēki, tā arī mūki.

1996.gada vasarā Patruls Rinpoče pārcēlies uz Eiropu. Pirmais Dharmas centrs dibināts Briselē (Beļģija) 1998.gadā. Katru gadu Rinpoče atsaucās uz jauniem lūgumiem dāvāt dārgo Budas mācību un apciemo arvien jaunas valstis. Kopš tā laika dažādās valstīs funkcionē 15 Dharmas centri, dažus no tiem Rinpoče regulāri apciemo vairākas reizes gadā.