Labdarība

Labdarība ir tad, kad mēs ar darbiem un savu īpašumu dalāmies ar citiem, tas ir fundamentāls līdzeklis iekšējās atteikšanās un miera kultivēšanai. Tā atspoguļo nesavtīga un līdzjūtīga prāta aktīvu izpausmi. Atdeve, atbrīvotība visos līmeņos kļūst par pamatpraksi, kas noved pie egoisma iztrūkuma un prāta attīrīšanās.

„SORIG” centrs, pēc iespējām atbalsta labdarības projektus, kas ir vērsti uz visu dzīvo būtņu labumu.

Teika par nesavtīgumu:

Imperators bija dievbijīgs cilvēks, viņš studēja sūtras un praktizēja tādus tikumus kā devība un pazemība, cēla daudzus dievnamus un daudz tērēja labdarībai.

Tiekoties ar Bodhidharmu imperators jautāja: „ Vai mani nopelni tikumībā, veicot šos darbus, ir lieli?”

– „Nav nopelnu”, – īsi atbildēja Bodhidharma.

Izbrīnīts imperators jautāja: „Kāpēc nav nopelnu tikumībā?”

Bodhidharma atbildēja: „ Ja tu veic tikumīgus darbus vēloties saņemt godalgu, t.i. veic tos ar alkatīgu mērķi, tad kādi tādi „nopelni”? Bet, ja tu veic tos nesavtīgi, bez vēlmes saņemt atalgojumu, tad par kādiem nopelniem tu runā?”