Veiksmīga izaugsme Garīgajā ceļā nav iespējama bez kompetenta Skolotāja palīdzības un norādījumiem . Realizēta Skolotāja viedums un bezgalīga līdzjūtība skolniekam palīdz pārvarēt visus šķēršļus, atbrīvoties no ciešanām un sasniegt laimes un viszinības stāvokli.

Saite ar senām zināšanām saglabājas vienīgi tad, ja tiek uzturēta tieša zināšanu nodošana no Skolotāja skolniekam.

This image has an empty alt attribute; its file name is i.Our_Teachers.Lho_Kunsang.thumb_.jpg
Lho Kunzang Rinpoče
This image has an empty alt attribute; its file name is i.Our_Teachers.Nupa_.thumb_.jpg
Nubpa Rinpoče
This image has an empty alt attribute; its file name is i.Our_Teachers.Yudra_.thumb_.jpg
Judra Rinpoče
This image has an empty alt attribute; its file name is i.our_teachers.patrul.thumb_.jpg
Patruls Rinpoče